Zakład wodociągów nie przyjmie mojej deszczówki

Zgodnie z nowym Prawem Wodnym wody opadowe (potocznie: deszczówka) zostały wyciągnięte z definicji ,,ścieków”. Jeśli Zakład Wodociągów na danym terenie ma możliwość odebrania deszczówki poprzez system własnej kanalizacji deszczowej to już połowa sukcesu. Pełny ,,sukces” jest wtedy gdy ta kanalizacja Odbiorcy wód opadowych podpisze zgodę na przyjęcia całej wody opadowej z naszego terenu. Często jednak jest tak, że albo nie ma takiej możliwości w ogóle albo możemy zrzucić tylko część tej wody zgodnie z warunkami i ilością ujętymi w umowie z Zakładem Wodociągów. Zrzut wód opadowych do środowiska tj. cieku/rzeki, rowu etc. wymaga uzyskania pozwolenie wodnoprawnego. Jeżeli miejsce zrzutu nie jest nasza działką niezbędne jest przy okazji uzyskanie zgody właściciela tej działki. Jeśli natomiast na własnej działce mamy odpowiednie warunki gruntowe, odpowiedni poziom wód podziemnych możemy wykorzystać systemy zrównoważonego drenażu np. skrzynki rozsączające. Na takie rozwiązane również potrzebna jest zgoda wodnoprawna, ale z uwagi na fakt że to jest nasz teren, nie potrzebujemy starać się o zgodę innego podmiotu na zrzut wód.

Sukces – opisany powyżej dotyczący zrzutu do kanalizacji został napisany w cudzysłowiu, gdyż pamiętajmy, że za taki zrzut wód opadowych Zakład Wodociągów pobiera od nas opłaty. Natomiast przy zrzucie wód opadowych do rowu, do zrównoważonych systemów drenażu nie ponosimy opłat do Wód Polskich.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML :

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>