Obowiązek stosowania urządzeń pomiarowych

Przedsiębiorcy korzystający z usług wodnych będą mieli również obowiązek posiadania urządzeń pomiarowych, ale od 1 stycznia 2021 roku. Opomiarowanie będzie odrębne dla każdego celu do jakiego jest zużywana woda tj. technologicznych, socjalnych, porządkowych etc. Oraz ilości ścieków wprowadzonych do wód lub ziemi, o których mowa w art. 36 oraz w art.303 ust.3 nowego Prawa Wodnego. Co istotne, że zgodnie z Prawem wodnym to Wody Polskie mają zapewnić, by przedsiębiorcy zostali wyposażeni w odpowiednie urządzenia. A koszty z tym związane pokryte zostaną ze środków zgromadzonych przez Wody Polskie.

Do tego czasu reguły ustalenia wysokości opłaty za usługi wodne następować będzie na podstawie określonego w pozwoleniu celu i zakresu korzystania z wód, odczytów z przyrządów pomiarowych dokonywanych przez organy administracji w ramach kontroli gospodarowania wodami lub ustaleń z przeglądów pozwoleń wodnoprawnych oraz oświadczeń podmiotów obowiązujących do ponoszenia opłat za usługi wodne za poszczególne kwartały. Treść oświadczeń została szczegółowo określona w nowo dodanych przepisach art.552 ust. 2c-2o nPW. Informacje, które będą zawierały oświadczenia to m.in.

a) oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie,

b) określenie kwartału, za który składane jest oświadczenie,

c) określenie miejsca korzystania z usług wodnych,

d) dane dotyczące pozwolenia wodnoprawnego, a także dodatkowe informacje charakterystyczne dla danego sposobu korzystania z usług wodnych (np. wyrażona w m3 ilość pobranych wód i informacje o celach na jakie została ona pobrana). Wszystko na to wskazuje, ze pierwsze oświadczenie będzie składane za IV kwartał 2018 roku.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML :

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>