Nowe zmiany w prawie zgoda wodnoprawna

Nowelizacja Prawa Wodnego z września 2018 roku wprowadza ważne zmiany do regulacji związanych z wydawaniem zgód wodnoprawnych. Maksymalny okres obowiązywania pozwolenia zmieniono z 20 do 30 lat. Należy jednak podkreślić, że nie zmieniono terminów, na jakie mogą zostać wydane poszczególne pozwolenia. Na przykład pozwolenie wodnoprawne…
czytaj więcej

Obowiązek stosowania urządzeń pomiarowych

Przedsiębiorcy korzystający z usług wodnych będą mieli również obowiązek posiadania urządzeń pomiarowych, ale od 1 stycznia 2021 roku. Opomiarowanie będzie odrębne dla każdego celu do jakiego jest zużywana woda tj. technologicznych, socjalnych, porządkowych etc. Oraz ilości ścieków wprowadzonych do wód lub ziemi, o których mowa…
czytaj więcej

Zakład wodociągów nie przyjmie mojej deszczówki

Zgodnie z nowym Prawem Wodnym wody opadowe (potocznie: deszczówka) zostały wyciągnięte z definicji ,,ścieków”. Jeśli Zakład Wodociągów na danym terenie ma możliwość odebrania deszczówki poprzez system własnej kanalizacji deszczowej to już połowa sukcesu. Pełny ,,sukces” jest wtedy gdy ta kanalizacja Odbiorcy wód opadowych podpisze zgodę…
czytaj więcej

Pozwolenie wodnoprawne przed pozwoleniem na budowę – nowe prawo

Od wejścia w życie nowego Prawa Wodnego wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego następuje przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo…
czytaj więcej