Nowe zmiany w prawie zgoda wodnoprawna

Nowelizacja Prawa Wodnego z września 2018 roku wprowadza ważne zmiany do regulacji związanych z wydawaniem zgód wodnoprawnych. Maksymalny okres obowiązywania pozwolenia zmieniono z 20 do 30 lat. Należy jednak podkreślić, że nie zmieniono terminów, na jakie mogą zostać wydane poszczególne pozwolenia. Na przykład pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi będzie mogło obowiązywać maksymalnie 10 lat, natomiast pozwolenie na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodne wciąż będzie można wydać jedynie na 4 lata.

Po drugie wskazano, że jeśli dane przedsięwzięcie obejmuje działania wymagające zarówno uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, jak i dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, wnioski o wydanie zgód wodnoprawnych będą rozpatrywane w ramach tego samego postępowania. Zmiana ta ma usprawnić i przyspieszyć proces wydawania pozwoleń głównie dotyczących inwestycji.

Kolejną ważną wprowadzoną zmianą jest zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub dokonania zgłoszenia wodnoprawnego w przypadku lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, na okres do 180 dni, na terenach szczególnego zagrożenia powodzią. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że celem tej regulacji jest umożliwienie lokalizowania na tych terenach obiektów sezonowych jak np. małej gastronomii. Obiekty takie, ze względu na swój tymczasowy charakter, nie mają znaczącego wpływu na wykonywanie zadań związanych z ochroną przed powodzią.
Ustawa nowelizująca przekazała wszelkie kompetencje dotyczące ocen wodnoprawnych dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich. Takie rozwiązanie ma usprawnić procedurę uzyskiwania takich ocen. Czy faktycznie będzie ,,szybciej”? Czas pokaże.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML :

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>