Misja

Wszystkie zakłady przemysłowe, komunalne które wytwarzają ścieki mają obowiązek zrzucać je do kanalizacji lub środowiska (rzeki, rowu) w parametrach dopuszczalnych zgodnie z obowiązującym prawem. Aby te parametry osiągnąć, oczyszczalnie zakładów muszą działać prawidłowo i odpowiednio oczyszczać wytwarzane ścieki. Praktyka pokazuje, że wiele z tych zakładów ma jednak problem z prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni, często brak jest osób w danym zakładzie, które ,,rozumieją jak funkcjonuje oczyszczalnia”. Pojawia się wtedy niebezpieczeństwo nałożenia wysokich kar na zakłady przez organy kontroli (WIOŚ, Sanepid). Polskie prawo aby sprostać wymogom unijnym w tym aspekcie zaostrza się. Dodatkowo wszystkie zakłady, które zrzucają ścieki i wody opadowe do środowiska czy kanalizacji muszą posiadać zgodnie z prawem pozwolenie wodnoprawne. Zagadnienia związane z gospodarką wodno-ściekową nie są proste ale nie nierozwiązywalne. Misją Doradztwa Środowiskowego jest skuteczna pomoc w rozwiązaniu problemów w gospodarce wodno-ściekowej tak aby osiągnąć pod względem technologicznym oraz prawnym efekt ekologiczny.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się ze mną lub wypełnij formularz kontaktowy