Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

Rodzaje działalności i przedsięwzięć, które wymagają przed ich realizacją uzyskania pozwolenia wodnoprawnego określone są w Prawie Wodnym (jeśli chcesz zobaczyć które wymagają a które nie kliknij tutaj). Uzyskanie pozwolenia wymaga przygotowania dokumentów, w tym operatu wodnoprawnego. Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie. Analizujemy proces którego dotyczy dokument, korzystając z wieloletniego doświadczenia technologicznego analizujemy zgromadzone dane ze szczególnym uwzględnieniem m.in. składu i ilości zrzucanych ścieków lub pobieranej wody. Również w razie konieczności przeprowadzamy wizję lokalną na obiekcie. Przed wydrukiem dokumentów wysyłamy je do akceptacji klientowi. Informujemy o przewidywanym czasie wydania pozwolenia przez Wody Polskie. Reprezentujemy klienta w Wodach Polskich. Jakość wydanego pozwolenia przez Wody Polskie wpływa na kolejne działania Twojej firmy, dlatego sprawdzamy jego poprawność i wnosimy odwołania w przypadku dostrzeżenia wady prawnej. Usługę wykonujemy również kompleksowo tak aby zminimalizować Twój kontakt z organem wydającym pozwolenie. Twój czas jest dla nas cenny i staramy się go zaoszczędzić.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się ze mną lub wypełnij formularz kontaktowy