Ekspertyzy techniczne i technologiczne

Ekspertyzy techniczne i technologiczne są pomocne w podejmowaniu decyzji i działań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Najprostszym przykładem są wielomilionowe inwestycje budowy oczyszczalni/podczyszczalni ścieków. Przed modernizacją lub rozbudową oczyszczalni, która pochłonie ogromne zasoby finansowe warto wykonać koncepcję modernizacji lub rozbudowy aby nie zmarnować kolejnych pieniędzy na kolejny projekt oczyszczalni według którego oczyszczalnia dalej nie będzie czyścić. Ważne, żeby koncepcja była wykonana z głową i była mocno osadzona technologicznie. Nasze ekspertyzy są efektem wieloletniego łączenia nauki z praktyką. Wskazują kierunek i konkretne rozwiązanie. Inwestycje w zakresie prac wod-kan zawsze obciążone są dużą odpowiedzialnością – o budżet, o środowisko. Warto skorzystać z doradcy aby zminimalizować ryzyko podejmowanych decyzji.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się ze mną lub wypełnij formularz kontaktowy